Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskorttikoulutus tähtää siihen, että kurssin käynyt henkilö on tietoinen työturvallisuuteen liittyvistä seikoista. Työturvallisuuskortin tavoitteena on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä, tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla, antaa perustietoa työsuojelusta, vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta ja herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen.

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta

Työturvallisuuskortti on mahdollista suorittaa lähes joka puolella Suomea ja se on voimassa viisi (5) vuotta suorituspäivästä lukien.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen sisällöstä

Työturvallisuuskorttikoulutuksen kesto on kahdeksan tuntia. Koulutus voidaan toteuttaa yhdessä osassa tai jakaa kurssi sopiviksi kokonaisuuksiksi. Koulutus voi olla myös pidempi ja koulutuspäivään voidaan liittää toiminnallisia harjoituksia ja tehtäviä sekä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä kuten turvapuistoja.

Koulutukseen kuuluu kirjallinen tentti, joka voidaan suorittaa yhdessä tai kahdessa osassa. Jos kurssilaisella on lukemiseen tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia, tentti on mahdollista toteuttaa suullisesti, mistä kannattaa sopia kouluttajan kanssa etukäteen. Jos tenttiä ei läpäise, sen voi uusia kaksi kertaa.

Työturvallisuuskorttikouluttajan edellytykset

Työturvallisuuskorttikursseja ovat oikeutettu pitämään kouluttajat, jotka täyttävät kouluttajakriteerit ja ovat suorittaneet kaksipäiväisen työturvallisuuskorttikouluttajakoulutuksen.

Suoritetusta kurssista saat kortin

Työturvallisuuskortti® on todistus suoritetusta koulutuksesta.

Kouluttaja voi tarvittaessa kirjoittaa kurssin suorittamisesta määräaikaisen todistuksen, jonka voimassaoloaika on maksimissaan kaksi viikkoa.

Todistuksesta pitää selvitä seuraavat asiat:

  • koulutuksen nimi: Työturvallisuuskorttikoulutus 8 h.
  • koulutetun nimi ja syntymäaika
  • koulutuksen järjestäneen organisaation ja kouluttajan nimi
  • koulutuksen paikka ja ajankohta
  • todistuksen voimassaoloaika, maksimi kaksi viikkoa
  • kurssinjohtajan omakätinen allekirjoitus.

Ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivä

Kuorma- ja linja-autonkuljettajille, jotka tarvitsevat ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä, työturvallisuuskorttikoulutus on yksi mahdollisuus.  Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisesta on annettava aina kirjallinen todistus kurssin suorittaneelle Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) vaatimusten mukaisesti. Huomiothan ilmoittaa kurssin järjestäjälle reilusti etukäteen, mikäli tarvitset koulutuksesta merkinnät ammattipätevyyskoulutuksee, koska kaikki työturvallisuuskorttikurssit eivät välttämättä ole Trafin ohjelman mukaisia. Ammattipätevyyskoulutuksessa ohjelmana käytetään Trafin hyväksymää koulutusohjelmaa ”Kuljettajana yhteisellä työpaikalla”, diaarinumero TRAFI/387151/05.03.07/2016.

Katso avoimet työturvallisuuskorttikurssit

Työturvallisuuskorttikoulutus: Tampere – Helsinki – Oulu – Turku – Jyväskylä

Kauttamme saat myös työpaikan ensiapukurssit

KATSO ENSIAPUKURSSIT

Katso avoimet työturvallisuuskorttikoulutukset

KATSO KURSSIT

Työturvallisuuskorttikurssi kaikkialle Suomeen:

Merplast Oy – Leväsentie 2, 70700 KUOPIO – p. 010 279 2600